مرجع خبری باشگاه پرسپولیس http://perspolis-7.mihanblog.com 2020-03-27T09:41:53+01:00 text/html 2016-02-20T19:45:36+01:00 perspolis-7.mihanblog.com مروت جعفرپور فروش وبلاگ http://perspolis-7.mihanblog.com/post/21185 <div style="text-align: center;"><font size="3" color="#ff0000"><b>این وبلاگ بفروش میرسد</b></font></div> text/html 2015-10-13T17:13:08+01:00 perspolis-7.mihanblog.com مروت جعفرپور تساوی ایران و ژاپن در دیداری نه چندان دوستانه http://perspolis-7.mihanblog.com/post/21184 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/07/21/13940721000902_PhotoA.jpg" alt=""><div><font size="2"><b><font color="#ff0000">مرجع خبری باشگاه پرسپولیس:</font></b> تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه مقابل ژاپن به نتیجه مساوی رسید.</font></div></div> text/html 2015-09-07T09:40:03+01:00 perspolis-7.mihanblog.com مروت جعفرپور دعوت طاهری از پروین برای مشارکت در اداره باشگاه پرسپولیس http://perspolis-7.mihanblog.com/post/21183 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/01/18/13930118000310_PhotoA.jpg" alt=""><div><b><font size="2" color="#ff0000">مرجع خبری باشگاه پرسپولیس:&nbsp;</font></b><font size="2">سرپرست باشگاه پرسپولیس از علی پروین برای مشارکت در اداره این باشگاه دعوت کرد.</font></div></div> text/html 2015-09-07T08:36:53+01:00 perspolis-7.mihanblog.com مروت جعفرپور باشگاه پرسپولیس به وعده مالی خود عمل کرد. http://perspolis-7.mihanblog.com/post/21182 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/06/12/13940612000362_PhotoA.jpg" alt=""><div><b><font size="2" color="#ff0000">مرجع خبری باشگاه پرسپولیس:&nbsp;</font></b><font size="2">باشگاه پرسپولیس به وعده مالی خود در قبال بازیکنان این باشگاه عمل کرد.</font></div></div> text/html 2015-09-07T08:35:33+01:00 perspolis-7.mihanblog.com مروت جعفرپور آشتیانی: دو مسئله ماندگار از دربی ۶تایی‌ها به یاد دارم/ پرسپولیس در کورس قهرمانی قرار می‌گیرد. http://perspolis-7.mihanblog.com/post/21181 <img hspace="0" border="0" align="left" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/01/15/13940115000164_PhotoA.jpg" alt=""><div style="text-align: justify;"><b><font size="2" color="#ff0000">مرجع خبری باشگاه پرسپولیس:&nbsp;</font></b><font size="2">ابراهیم آشتیانی در خصوص برگزاری مراسم جشن 6تایی‌ها اظهارداشت.</font></div>